دوشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۸۶
حروف ابجد
این هم یه مدل الفبا برای اونایی که رمز وراز رو دوست دارن.

در حروف ابجد هر حرف یه شماره داره و شما میتونید شماره حروف اسمتون رو با توجه به شماره های حروف ابجد پیدا کنید.

مثلا : محمد میشه ۴۰+۸+۴۰+۴=۹۲

علی : ۷۰+۳۰+۱۰=۱۱۰( حالا فهمیدید رابطه نام حضرت علی با ۱۱۰ رو )

محمد   ۹۲ +رضا۱۰۰۱+فاتحی۴۹۹=محمد رضا فاتحی۱۵۹۲

برید اسم خودتون رو رمز گذاری کنید با حروف ابجد

الف:1
ب:2
ج:3
د:4
ه:5
و:6
ز:7
ح:8
ط:9
ی:10
ک:20
ل:30
م:40
ن:50
س:60
ع:70
ف:80
ص:90
ق:100
ر:200
ش:300
ت:400
ث:500
خ:600
ذ:700
ض:800
غ:1000

نوشته شده توسط محمدرضافاتحی نسب در 2:21 | | لینک به این مطلب